News

ReproUnion press release: Stor fokus på ufrivillig barnløshed i Greater Copenhagen

Apr 3, 2017

IN DANISH ONLY

I de nordiske lande fødes årligt mange tusind børn som resultat af fertilitetsbehandling, og nedsat frugtbarhed er en af de mest almindelige folkesygdomme ikke blot i Norden men i hele den vestlige verden og i visse dele af Asien. Fertilitetsraten i Europa ligger under niveauet for at sikre den næste generation, og i Danmark og Sverige fødes der under 2 børn pr. kvinde. Det er en rigtig stor samfundsmæssig udfordring, som kræver opmærksomhed og handling.

I Greater Copenhagen regionen har vi derfor samlet forskere og eksperter inden for fertilitets- og det reproduktionsmedicinske område i det EU støttede forskningsprojekt ReproUnion. Projektet har til formål at kunne tilbyde patienter i regionen den bedste behandling og skabe en forskningsbaseret region med fokus på vækst og innovation inden for reproduktionsmedicin. Regionens styrke bliver nu fremhævet i international sammenhæng, da det er blevet annonceret, at Greater Copenhagen skal være vært for ikke mindre end to store kongresser i efteråret 2017 og foråret 2018. I efteråret 2017 er Malmø udset til at være vært for ESAU’s møde (European Section of Andrological Urology), og i foråret 2018 er København vært for den årlige EAU kongres, som er Europas største urologiske kongres med læger fra over 100 lande og med 15.000 deltagere.

Begge kongresser bidrager til at styrke regionens position som førende centrum for reproduktionsmedicinsk forskning og bekræfter samtidig Greater Copenhagen som en attraktiv destination for internationale messer og konferencer.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen udtaler: ”Alt for mange og desværre stadigt flere par rammes af ufrivillig barnløshed – en problemstilling som har mange årsager, og som ligger mig meget på sinde at få løst. Det er derfor en stor glæde for mig, at vi i Greater Copenhagen området via ReproUnion er lykkedes med at skabe en nordeuropæisk styrkeposition inden for området for barnløshed, og som betyder, at vi kan tilbyde den bedst mulige behandling, til dem som har behov”.

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand i Region Sjælland bakker op og tilføjer: ”For Region Sjælland er det værdifuldt at være en del af det internationale samarbejde omkring fertilitetsbehandling og forskning i reproduktion. To kongresser i denne vægtklasse, som afholdes i vores nærområde, betyder netværksdannelse og faglig inspiration for vores specialister, og det vil komme patienterne til gode i form af bedre behandling”.

Anna-Lena Hogerud formand i hälso- och sjukvårdsnämndens i Region Skåne udtaler: ”Med vores respektive styrker udgør Skåne og Sjælland et komplement til hinanden. Samarbejdet på tværs af Øresund styrker regionens position som førende centrum inden for det reproduktionsmedicinske område. Dette kan føre til, at flere mennesker kan blive forældre.”

På kongressen i London blev regionens kompetencer yderligere fremhævet, da Jens Sønksen, professor, overlæge, dr. med Urologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital blev valgt som ny Adjungeret Generalsekretær for EAU. Professor Sønksen skal stå i spidsen for det kliniske område i EAU, den europæiske sammenslutning af urologer.

Christopher R. Chapple, Secretary General, EAU udtaler om udnævnelsen af Jens Sønksen og ReproUnion: “Vi har med stor interesse fulgt udviklingen af ReproUnion som en innovativ model til bedre i fremtiden at skabe værdi i offentlig-private samarbejder. Med valget af professor Sønksen til ledelsen af EAU ser vi frem til et udbygget samarbejde mellem EAU og ReproUnion. Valget af København som værtsby for næste års kongres er et bevis på dansk urologis styrke i europæisk sammenhæng”

Fakta om ReproUnion

ReproUnion er et unikt offentligt-privat samarbejde, som involverer 12 kliniske og akademiske institutioner og hospitaler i samarbejde med Ferring Pharmaceuticals og Medicon Valley Alliance, hvis formål er at gøre Greater Copenhagen til en førende region inden for reproduktionsmedicinsk forskning.

Fakta om EAU og ESAU

EAU

”The European Association of Urology” (EAU) samler alle specialister inden for urologien. Organisationen EAU har mere end 15.000 medlemmer fra flere end 120 lande, men har særligt fokus på Europa. EAU har udviklet internationale, anerkendte behandlingsvejledninger inden for næsten alle terapeutiske områder. EAU udgiver det internationale magasin, European Urology.

ESAU

“The EAU Section of Andrological Urology” (ESAU) omfatter samtlige aspekter inden for klinisk andrologi og fremmer samarbejde og projekter mellem urologien og andrologien.

MORE NEWS


Engage with ReproUnion at Folkemødet

Come join us to learn more about how ReproUnion aim at patient centered care for infertile patients through the establishment of an Innovation platform and projects run in close collaboration between academia, public hospitals, industry and incubators. ReproUnion...

read more

It’s a couple issue!

At the Women's health network meeting: "Driving innovation and empowerment to improve women´s health", arranged by Hologic, Inc. and Medicon Valley Alliance, Lærke Priskorn, Researcher at Department of Growth and Reproduction, Rigshospitalet was one of four Nordic...

read more

EU-money to ignite startups within fertility

10. January 2024 by Keld Broksø The fertility research collaboration ReproUnion has received new EU funding. Now, the Øresund collaboration, whose total budget amounts to more than 300 million SEK, will include and initiate innovation companies. Startups and new...

read more