Spotlight interview – Yvonne Lundberg Giwercman

Yvonne Lundberg Giwercman, Professor at Lund University, Clinical Research Center, Malmö

We have interviewed Yvonne L. Giwercman about her research. Yvonne is the principal investigator for one of the seven innovation projects selected for the ReproUnion Platform for Driving Reproductive Health, for its high potential to bring an invention forward.

The goal of the project is to develop an efficient, cheap, and simple method to be able to predict optimal hormone treatment for women who are to undergo assisted reproduction.

The interview is in Swedish.


 

Berätta vad har hänt?

Vi har vidareutvecklat en tidigare beskriven teknik för att genotypa parasiter och bakterier till att även fungera för att detektera en genvariant i humant DNA och därmed vägleda vid valet av hormontyp, urinderiverat eller rekombinant, som ska användas vid hormonstimulering av kvinnor inför assisterad befruktning eller äggdonation.

Hur långt är ni i processen?

Vi har ansökt om ett patent avseende produkten och för närvarande pågår en finjustering av metoden.

Vad händer nu?

Produkten ska testas prospektivt på kvinnor som ska genomgå assisterad befruktning. Detta kommer att ske under hösten 2024, när de tillstånd som behövs från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten inhämtats.

Berätta vem har hjälpt dig i denna process?

Lunds universitets innovationsverksamhet (LU Innovation) har initialt bistått med en patentansökan och en marknadsanalys och därefter har jag i partnerskap med Lunds universitets investeringsbolag – LU Holding – bildat ett bolag. Inom ramen för det samarbetet, har jag fortsatt hjälp med bland annat allt det regulatoriska som ingår innan vi har en färdig produkt som kan komma ut på marknaden. Jag har också min fantastiska forskargrupp att tacka för att vi har kommit så långt.

Vad är din rekommendation till andra inom ReproUnion som är nyfikna på själv att gå vidare med en innovation?

Ta kontakt med de aktörer som finns inom den egna organisationen och inled en diskussion om vilka möjligheter som står till buds! Det underlättar när man därefter ska fatta ett beslut om hur man kan och vill gå vidare.

Vad kommer denna innovation att få för betydelse för par i fertilitetsbehandling?

Förhoppningen är att fler ska lyckas med behandlingen redan vid första försöket, få sin efterlängtade baby och slippa genomgå upprepade, påfrestande hormonstimuleringar.

Vad har ReproUnionsamarbete haft för betydelse för din innovations resa? 

Alla nuvarande samarbetspartners, inklusive LU Innovation och LU Holding, ingår i ReproUnionsamarbetet och har därigenom haft en avgörande betydelse för uppfinningen. Tidigare anslag inom konsortiet har bidragit till att de kliniska studier och de resultat de genererat har kunnat genomföras. Dessa kom senare att ligga till grund för idén till den aktuella innovationen. Förutom detta, har RU-samarbetet också varit värdefullt för att skapa kontakter och nätverk, inte minst för de yngre medarbetarna i min forskargrupp

Är det annat du vill dela med dig?

Att efter många års forskning till slut lyckas skapa en produkt som kan komma patienter till godo är otroligt tillfredsställande. Den praktiska hjälp och det stöd jag får från LU Innovation och LU Holding betyder mycket i den processen. Det är som att löpa ett långlopp i lag, och vi är inte i mål än, men det också ett fantastiskt roligt lopp – jag skulle inte vilja ha det ogjort.

NEWS


Engage with ReproUnion at Folkemødet

Come join us to learn more about how ReproUnion aim at patient centered care for infertile patients through the establishment of an Innovation platform and projects run in close collaboration between academia, public hospitals, industry and incubators. ReproUnion...

read more

It’s a couple issue!

At the Women's health network meeting: "Driving innovation and empowerment to improve women´s health", arranged by Hologic, Inc. and Medicon Valley Alliance, Lærke Priskorn, Researcher at Department of Growth and Reproduction, Rigshospitalet was one of four Nordic...

read more

EU-money to ignite startups within fertility

10. January 2024 by Keld Broksø The fertility research collaboration ReproUnion has received new EU funding. Now, the Øresund collaboration, whose total budget amounts to more than 300 million SEK, will include and initiate innovation companies. Startups and new...

read more